Notie “postdienst” en “postzending”

Postdienst

De postalreglementering is van toepassing op elke aanbieder van postdiensten, ongeacht of universele of niet-universele postdiensten geleverd worden. 

“Postdiensten” zijn de diensten die bestaan uit het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen.

Om aanzien te worden als een postdienst hoeven niet noodzakelijk de vier etappes van het postaal proces cumulatief uitgevoerd te worden.

Zo worden sprinterdiensten waarbij een postpakket wordt opgehaald, vervoerd en meteen besteld zonder dat een sortering plaats vindt ook aanzien als een postdienst.

Postzending

Onder “postzending” wordt begrepen de geadresseerde zending  in definitieve vorm die een aanbieder van postdiensten verzorgt.

Brievenpost, boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten worden als “postzending” aanzien mits deze geadresseerd zijn.

Niet geadresseerde zendingen zijn bijgevolg geen postzendingen. Ondernemingen die bijvoorbeeld ongeadresseerde publiciteit bezorgen zijn dan ook niet onderhevig aan de postale regelgeving.

Een “adres” is het geheel van gegevens die de aanbieder van postdiensten in staat stelt de plaats van distributie vast te stellen en die minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente bevatten of een door de betrokken aanbieder van postdiensten aanvaarde andere vermelding of informatie die hem op een ondubbelzinnige manier in staat stelt minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente te bepalen.