Uitzonderingen op de vergunningsplicht

Een brievenpostdienst wordt geacht buiten de werkingssfeer van de universele dienst te vallen als deze duidelijk onderscheiden is van de universele dienst en minstens volgende kenmerken vertoont:

  • de postzending is geïndividualiseerd. Iedere postzending wordt apart geregistreerd bij ophaling en wordt op een geïndividualiseerde manier gevolgd tijdens het traject;
  • in een bijzondere overeenkomst tussen de afzender en de aanbieder van de postdienst worden minimaal afspraken gemaakt over het tijdstip van ophaling en distributie, het tarief, de distributiegarantie, het geïndividualiseerde volgen van de postzending en de burgerlijke aansprakelijkheid.


Dergelijke niet universele postdiensten zijn niet aan de vergunningsplicht onderhevig, net als het louter transporteren van postzendingen en de routage-activiteiten die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht van een afzender worden verricht.

Routage-activiteiten bestaan uit activiteiten van gereedmaking van postzendingen volgens de normen van de aanbieder van postdiensten eventueel in combinatie met andere activiteiten ter voorbereiding van postzendingen zoals de verpakking, het afdrukken of de frankering van de postzendingen.