Verplichtingen verbonden aan de vergunning

Voormelde toekenningsvoorwaarden dienen vervuld te blijven gedurende de looptijd van de vergunning. De naleving van deze verbintenissen wordt door het BIPT gecontroleerd. Het BIPT publiceert een jaarverslag over de gevoerde controle en de resultaten.

Daarnaast heeft de vergunninghouder volgende verplichtingen:

  • regelmatig het Instituut, de gebruikers en aanbieders van postdiensten informeren over de prijzen, de kwaliteitsnormen en de kenmerken van de aangeboden diensten;
  • het betalen van een reguleringsbijdrage ter financiering van de werking van het BIPT.  Daartoe wordt elk jaar – uiterlijk op 30 juni - aan het BIPT de omzet meegedeeld die behaald werd met postdiensten het voorgaande jaar;
  • inzake tewerkstelling wordt elke persoon die vergunningsplichtige activiteiten verricht vermoed te zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst.