Speciale tarieven

Wanneer een aanbieder van de universele dienst speciale tarieven toepast, bijvoorbeeld voor diensten voor zakelijke gebruikers, aanbieders van grote partijen post of tussenpersonen die post van verschillende gebruikers samenvoegen, past hij de beginselen van transparantie en non-discriminatie toe ten aanzien van zowel de eigenlijke tarieven als de betreffende voorwaarden. De tarieven en de betreffende voorwaarden worden steeds op dezelfde wijze toegepast zowel tussen derden onderling als tussen derden en aanbieders van de universele dienst die gelijkwaardige diensten aanbieden. Al deze tarieven zijn ook beschikbaar voor de gebruikers, met name de particulieren en de kleine en middelgrote ondernemingen, die onder gelijkwaardige omstandigheden van de postdiensten gebruikmaken.

Als de aanbieder van de universele dienst – tot 2018 is dit bpost – bijgevolg beslist speciale tarieven toe te passen, via meer bepaald individuele overeenkomsten, moeten deze overeenkomsten en alle bijbehorende voorwaarden op dezelfde manier aangeboden worden aan alle klanten: particulieren, kmo’s, grote ondernemingen, afzenders van post in grote partijen of tussenpersonen, nieuwkomers op de postmarkt.

Krachtens deze verplichting is het verboden voor de aanbieder van de universele dienst om de tariefvoorwaarden toegekend aan zijn klanten-afzenders te differentiëren van deze die voor eenzelfde dienst werden toegekend aan de tussenpersonen die de verzendingen van verscheidene klanten groeperen.

Er mag evenmin een onderscheid gehanteerd worden tussen personen die tot eenzelfde categorie van derden behoren, tussenpersonen of directe klanten.

Tot slot is het verboden andere tariefvoorwaarden toe te passen voor zichzelf intern of aan zijn dochterondernemingen ten opzichte van de voorwaarden die hij toekent aan de tussenpersonen die hem beconcurreren op de retailmarkt.