Lopende raadplegingen

Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, §2, WEC

Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersenRecentste publicaties

> Alle publicaties