Kennisgeving

Een kennisgeving als operator gebeurt via het formulier dat u hieronder terugvindt. Er dient te worden opgemerkt dat de kennisgeving van kracht wordt op de dag dat ze wordt verstuurd naar het BIPT en dat de bijbehorende rechten verschuldigd zijn vanaf die dag.

Rechten

1. Registratierechten Bedragen 2017
   
Openbaar elektronische-communicatienetwerk € 703
Elektronische-communicatiedienst € 703
Gegroepeerde kennisgeving € 1.406
   
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk € 129
Overige dienst of overig netwerk € 129
Gegroepeerde kennisgeving € 258
   
2. Jaarlijks administratief recht  
 Dienst of netwerk zonder winstoogmerk € 322
   
Omzet 2016  
€ 0 =< omzet <= € 1.000.000 € 657
€ 1.000.000 < omzet <= € 5.000.000 € 9.651
€ 5.000.000 < omzet <= € 10.000.000 € 19.301
€ 10.000.000 < omzet <= € 50.000.000 € 32.168
€ 50.000.000 < omzet < € 1.000.000.000 € 96.503
Omzet > € 1.000.000.000 € 193.005

Betaling van de verschuldigde rechten

De rechten zijn verschuldigd bij ontvangst van de factuur. Het bedrag van het eerste jaarlijkse recht wordt berekend naar rata van het aantal resterende maanden van het jaar waarin de kennisgeving gebeurt. De maand waarin de kennisgeving gebeurt, wordt meegerekend als zijnde een volledige maand.

Contact

BIPT – Kennisgeving van netwerken & diensten
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 226 89 32
Fax : + 32 (0) 2 226 89 85
e-mail : networks.services@bipt.be