Attention: this page does not exist in English, you have been redirected to Nederlands

Besluit van de Raad betreffende de toekenning van een A-vergunning (HAREC) aan de radioamateurs die houder zijn van een B-vergunning (ON1)

Type
Decisions

Publication date
15-09-2010

> Contact BIPT

Download document