Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De Raad is samengesteld uit vier leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden. Op voorstel van de minister en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden zij door de Koning benoemd en vervullen zij een mandaat van zes jaar. De leden van de Raad zijn voltijds tewerkgesteld.

Samenstelling van de Raad

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad

Michel Van Bellinghen zit de Raad van het BIPT voor en is bevoegd voor de diensten Aankoop en Logistiek, Budget en Financiën, Communicatie, Vertaling, Internationale Betrekkingen en de Griffie.

Michel Van Bellinghen, licentiaat in de rechten (UCL), is in 1990 begonnen aan de universiteit, eerst als onderzoeker en daarna als assistent, onder leiding van professor Françoise Tulkens, in de Eenheid Strafrecht van UCL.

In 1992 was hij adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie onder leiding van professor Marc Bossuyt en in 1997 komt hij bij het BIPT werken. Van 1999 tot 2003 werkt hij als expert op het kabinet van Rik Daems, de toenmalige federale minister van Telecommunicatie, daarna in de functie van adjunct-kabinetschef. Hij wordt een eerste keer benoemd als lid van de Raad van het BIPT van 2003 tot 2009, blijft vervolgens nauw betrokken bij de Raad en superviseert gedurende ettelijke jaren de juridische dienst van de regulator. Hij is auteur van wetenschappelijke publicaties. In januari 2017 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Raad van het BIPT.

Axel Desmedt, lid van de Raad

Axel Desmedt leidt de dienst Telecommunicatiemarkt & Media, alsook de juridische dienst en de dienst HR van het BIPT.

Axel Desmedt is lid van de Raad van het BIPT sinds november 2009. Hij werd aangewezen voor een eerste mandaat waarin hij achtereenvolgens aan het hoofd stond van de diensten Spectrum, Telecommunicatiemarkt & Media, Consumenten en Postale Markt, naast de juridische dienst en de dienst HR. In januari 2017 werd hij herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Axel Desmedt heeft een masterdiploma in de Rechten van de Vrije Universiteit van Brussel, alsook een LLM van de University of Michigan (Ann Arbor, VS), waar hij zich specialiseerde in internationaal handelsrecht. Hij werkte meer dan acht jaar als advocaat aan de Brusselse balie, respectievelijk voor de internationale advocatenkantoren Stibbe en WilmerHale. Axel Desmedt heeft ook gewerkt voor de Orange Group (vroeger France Telecom) als afgevaardigd bestuurder voor de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Axel Desmedt is bovendien gastspreker over economische eRegulering bij de UCL in 2015-2020 en over elektronische-communicatieregulering aan de KUL sinds 2020. Hij is medeoprichter en redacteur van het Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën (Kluwer).

Jack Hamande, lid van de Raad

Jack Hamande is bevoegd voor de diensten Informatica, Postale Markt, Controles en Netsec.

Nadat hij zijn licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen (ULB) en een aanvullend managementdiploma had behaald, heeft Jack Hamande een stevige portie ervaring opgedaan in management, opeenvolgend bij de Walt Disney Group, AT&T, Verizon Business, Cisco en Proximus.

Met de jaren kreeg hij steeds meer en steeds grotere managementverantwoordelijkheden, meer bepaald wat betreft strategie, reglementering, engineering en business development. In 2009 gaf hij een nieuwe wending aan zijn carrière en stapte hij over naar de overheidssector als directeur-generaal van organisatie- en personeelsontwikkeling. Hij heeft diverse programma's gelanceerd die betrekking hadden op de hele overheidssector, op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid, ontwikkeling van leadership, prestatiebeheer, cultuur, diversiteit en welzijn op het werk. In september 2013 sloot hij zich aan bij de rangen van het Instituut waar hij tot januari 2017 de functie van voorzitter van de Raad zal bekleden. In januari 2017 werd hij ook herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT. 

Luc Vanfleteren, lid van de Raad

Luc Vanfleteren is bevoegd voor de diensten Toewijzingen en Consumenten. 

Luc Vanfleteren is licentiaat in de rechten (UGent) en economie (KULeuven) alsook master in Economics for Competition Law (King’s College London).

Daarna specialiseerde hij zich in internationale economie, speltheorie en industriële organisatie (John Hopkins University, University of Chicago, MIT en LSE). Recentelijk volgde hij het advanced management programma bij Vlerick. Hij startte zijn loopbaan als journalist bij Trends, waarna hij als adjunct directeur verantwoordelijk werd voor de bedrijven in de Informatie- en Communicatietechnologie bij Agoria, de federatie van de technologische industrie. Van 1994 tot 1999 was hij adviseur op het kabinet van Van den Brande. Hij gaf de minister-president beleidsadvies in de domeinen onderzoek en ontwikkeling, liberalisering van de nutsbedrijven (gas-, elektriciteit- en telecommunicatiesector) en internationale organisaties (EU en OESO). Daarna werd hij verantwoordelijk voor de strategie en business ontwikkeling bij het Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IMEC). In 1999 werd hij directeur regelgeving en interconnectie bij Telenet. In 2013 wordt Luc Vanfleteren aangesteld als lid van de Raad van het BIPT. In januari 2017 werd hij ook herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven