Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. 

  • Allereerst stelt de Raad van het BIPT om de drie jaar een strategisch plan op waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op basis daarvan stelt de Raad dan een jaarlijks werkplan op; ten slotte wordt een jaarverslag over de verrichte activiteiten en de evolutie van de post- en telecommunicatiemarkt voorgesteld aan de regering.
  • De ministers van Begroting en van Financiën oefenen eveneens controle uit op het begrotingsontwerp dat het BIPT opstelt, dat sinds zijn oprichting volledig wordt gefinancierd door middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de gereglementeerde sectoren, zonder dotaties van overheidswege.
  • De besluiten van het BIPT kunnen worden aangevochten bij het Marktenhof (in Brussel). Het Marktenhof kan de besluiten van het BIPT opschorten alsook ze vernietigen met terugwerkende kracht. Een vordering tegen een besluit heeft op zich geen schorsende werking.

Jaarverslagen 

Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De grote lijnen van het jongste jaarverslag worden voorgesteld op een specifieke website.

Verslagen

Strategische plannen en werkplannen 

De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De uitvoering van de strategische plannen wordt vervolgens beschreven in de jaarlijkse werkplannen.

Strategische plannen

Werkplannen

Aan de basis van het Werkplan 2020 ligt het Strategisch Plan 2020-2022.

Art.34 van de wet op het BIPT-statuut bepaalt: “[…] De Raad stelt vervolgens een jaarlijks werkplan op dat in het strategisch plan past. […]”

In het jaarlijkse werkplan worden de strategische doelstellingen uit het Strategisch Plan vertaald naar operationele doelstellingen met behulp van fiches die per strategische as de strategische doelstelling invulling geven.

Elke fiche bevat aan de hand van KPI’s verschillende deliverables en deadlines die binnen deze operationele doelstelling worden vooropgesteld.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven