Wat is het roamingtarief in Europa?

De telecomoperatoren mogen in principe naast de nationale tarieven geen extra roamingkosten meer aanrekenen. 

Dit betekent dat wanneer u een mobiele dienst gebruikt op verplaatsing in een land van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland), het binnenlandse tarief van toepassing zal zijn.

U kunt de juiste lijst van de landen waar voor de roamingdiensten het binnenlandse tarief geldt terugvinden op het volgende adres:  http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/148-in-welke-landen-geldt-de-europese-roaming-regeling.

Het gebruik van roamingdiensten tegen binnenlands tarief zal evenwel beperkt kunnen worden door een beleid van redelijk gebruik. De roamingverordening heeft NIET tot doel dat u een abonnement neemt bij een buitenlandse operator en dat u dit abonnement continu in België gebruikt.

Indien u intekent op een abonnement bij een operator van een ander EU-land en u dat voortdurend gebruikt in België, zal de buitenlandse operator bij wie u dat abonnement hebt genomen u dan ook een toeslag kunnen aanrekenen. Die toeslag mag niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

Wat doet u?

Wat betaalt u?
(btw inbegrepen)

 U belt zelf met uw gsm

maximaal 3,8 eurocent per belminuut
naast het binnenlandse tarief

 U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel

maximaal 0,94 eurocent
voor een oproep binnen de EU

 U verstuurt een sms

maximaal 1,2 eurocent per sms
naast het binnenlandse tarief

 U ontvangt een sms

Geen toeslag mogelijk

 U surft op het internet

maximaal 0,54 eurocent per megabyte data
naast het binnenlandse tarief

De criteria die een redelijk gebruik nauwkeurig beschrijven, zijn uitermate ingewikkeld. Wij raden u aan om bij uw operator inlichtingen in te winnen over zijn interpretatie van redelijk gebruik.

Wanneer u binnenkomt in een andere lidstaat van de Europese Unie (alsook in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein), dan is uw operator verplicht u bepaalde informatie te verstrekken via sms, zoals het feit dat hij een beleid inzake redelijk gebruik hanteert, en wat daarvan de voorwaarden zijn.

Het is ook mogelijk dat uw operator van het BIPT een afwijking heeft toegestaan gekregen waardoor hij extra roamingkosten mag blijven aanrekenen. Mocht dat geval zich voordoen dan zal de operator u vooraf inlichten over de toepasselijke voorwaarden en tarieven. Op dit ogenblik is VOO de enige operator die al een dergelijke afwijking heeft gekregen.

Het binnenlandse tarief voor internationale roaming geldt enkel wanneer:

  • u klant bent bij een Belgische mobiele operator (met abonnement of prepaid kaart) en
  • u met uw mobiele toestel telefoneert, sms’t of surft vanuit een ander Europees land (zie hieronder) dan België en
  • u telefoneert, sms’t met uw mobiele toestel in dat land of naar een ander Europees land. 

Opgelet: het feit dat u telefoneert naar een vaste of een mobiele telefoon is van geen belang.

De wettelijke reglementering inzake roaming is NIET van toepassing wanneer: 

  • u vanuit België telefoneert of sms’en verstuurt en u klant bent bij een Belgische mobiele operator;
  • u telefoneert of sms’en verstuurt vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie (zie verder);
  • u telefoneert van op een vaste telefoon;
  • uw operator van het BIPT een afwijking heeft verkregen waardoor hij een roamingtoeslag mag blijven aanrekenen. (Op dit ogenblik is dat het geval voor VOO)

In het kader van de toepassing van het binnenlandse tarief op roamingdiensten zijn er toch nog een aantal zaken waar u als consument op moet letten:

  • uw operator kan ervoor kiezen om een verbinding pas na 30 seconden per seconde aan te rekenen, zelfs als hij verplicht is om het binnenlandse tarief te factureren. Wanneer u met andere woorden de verbinding verbreekt na bijvoorbeeld 3 seconden omdat u op de voicemail terechtkomt, kunnen u toch 30 seconden worden aangerekend.
  • Wanneer u in het buitenland belt, sms’t of data verstuurt naar een lokaal nummer, bijvoorbeeld om een taxi te bestellen of plaats te bespreken in een restaurant, verloopt dit eveneens via het systeem van internationale roaming.

Mag ik een abonnement nemen bij een operator van een andere EU-lidstaat en dat permanent gebruiken in België?

De Europese reglementering inzake roaming heeft niet tot doel permanente roaming toe te staan, namelijk de aankoop van een abonnement of van een prepaid kaart bij een buitenlandse Europese operator om daarvan permanent gebruik te maken in België.

De reglementering schrijft voor dat de operatoren een beleid van redelijk gebruik mogen invoeren om zich te wapenen tegen een dergelijk gebruik van de roamingdiensten. Bij overschrijding van het beleid van redelijk gebruik dat door de operator is ingesteld, kunnen toeslagen worden aangerekend.

Deze toeslagen mogen niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

Wat doet u?

Wat betaalt u?
(btw inbegrepen)

 U belt zelf met uw gsm

maximaal 3,8 eurocent per belminuut
naast het binnenlandse tarief

 U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel

maximaal 0,94 eurocent
voor een oproep binnen de EU

 U verstuurt een sms

maximaal 1,2 eurocent per sms
naast het binnenlandse tarief

 U ontvangt een sms

Geen toeslag mogelijk

 U surft op het internet

maximaal 0,54 eurocent per megabyte data
naast het binnenlandse tarief

Wanneer u bijvoorbeeld een abonnement neemt bij een Franse operator en u dat abonnement permanent in België gebruikt, kan de Franse operator u de hierboven vermelde toeslagen aanrekenen.