Hoe kan ik mijn uitgaven voor mobiel internet onder controle houden?

a) U kunt op uw toestel de optie “mobiel internet” uitschakelen. In dat geval betaalt u geen dataroamingkosten maar kunt u vanuit het buitenland met uw eigen toestel niet internetten, e-mailen, enz.

b) Wanneer u in het buitenland wel wil internetten op uw eigen mobiele toestel (laptop, smartphone, ...), dan moet uw operator zowel binnen als buiten de EU een blokkeringsmechanisme instellen dat ervoor zorgt dat u uw dataroamingkosten onder controle kan houden: uw operator moet automatisch de internetdiensten onderbreken wanneer de factuur voor de internationale roaming van datadiensten de limiet van € 50 (met btw: € 60,50) heeft bereikt.

Uw operator mag u echter daarmee niet verrassen: als u 80% van het limietbedrag hebt bereikt, moet uw operator u een sms, e-mail of pop-up sturen om u dat te melden.

Wanneer u het bedrag van € 60,50 (incl. btw) dreigt te overschrijden, moet hij u opnieuw een sms, e-mail of pop-up sturen om duidelijk te maken hoe u het onderbreken van de datadiensten kan voorkomen. Daarbij moet hij u ook melden wat de kosten zijn per megabyte (MB) van de datadiensten.

Wanneer u op dit bericht niet reageert, zal uw operator de internetdienst onderbreken.

Wanneer uw operator de internetdienst onderbroken heeft, kunt u hem contacteren om de dienst opnieuw te verstrekken. Daarbij kunt u een nieuwe limiet instellen.

U kunt altijd contact opnemen met uw operator om de limiet van € 60,50 (incl. btw) voor dataroamingdiensten te verhogen of te verlagen. Hij moet dit gratis doen en het uiterlijk de volgende werkdag in orde brengen.

c) Sommige operatoren nemen de verplichtingen over het instellen van blokkeringsmechanismen echter niet zo nauw.  Let dus in ieder geval ook zelf op uw dataverbruik. Hiervoor bestaan apps, zoals 3G Watchdog en Netcounter, die u gratis kunt downloaden en die bijhouden hoeveel MB u verbruikt. Zo kunt u telkens nakijken hoeveel MB u hebt verbruikt en nagaan hoeveel dat kost. Hoewel deze apps niet altijd 100% nauwkeurig zijn, kunnen ze toch een idee geven van het verbruik.

Sommige smartphones bieden ook de mogelijkheid om uw verbruik op het apparaat zelf te checken.  Wanneer uw operator zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u steeds een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie. U kunt dat doen op dit mailadres: http://www.ombudsmantelecom.be/nl/hoe-klacht-indienen.html?IDC=41

Let wel: de ombudsman zal uw klacht pas behandelen wanneer u eerst uw probleem aan uw operator hebt voorgelegd en hij u geen afdoende oplossing heeft aangeboden.

Opgeletde limiet op uw factuur en het onderbreken van de dienst hebben alleen betrekking op de datadiensten. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de kosten die u maakt met telefoneren en sms’en.

Dit waarschuwingssysteem en het limietbedrag gelden in principe ook in landen buiten Europa, waar het roamingtarief dat gelijk is aan het binnenlandse tarief niet van toepassing is. Het is echter mogelijk dat het in het buitenland gebruikte netwerk uw operator niet in staat stelt om het verbruik in real time te volgen. In dat geval moet hij u onmiddellijk een gratis sms sturen waarin hij laat weten dat geen informatie over de totale consumptie beschikbaar is en hij dus niet kan garanderen dat het overeengekomen maximumbedrag niet wordt overschreden.

TIP: het kan zijn dat op uw mobiele toestel programma's actief zijn die automatisch contact maken met het internet, bijvoorbeeld om updates op te halen. Zulke programma's doen dat meestal zonder dat u dat merkt. Bekende voorbeelden zijn updates van Windows of iTunes of aanvullingen op de virusscanner. Zodra uw mobiele toestel een internetverbinding 'opvangt', zorgt zo'n programma ervoor dat u automatisch de laatste versie van de software gebruikt. Hou er rekening mee dat u er in het buitenland moet voor betalen! Zet daarom de automatische updates uit voordat u naar het buitenland reist. Uw operator moet u gratis uitleggen hoe u deze automatische functies kunt uitschakelen.

Ter informatie:

Eén MB aan informatie komt ongeveer overeen met:

  • enkele honderden e-mails (als u zich beperkt tot geschreven tekst).
  • gecomprimeerde digitale opslag van 5 minuten geluid met telefoonkwaliteit of 1 minuut met cd-kwaliteit.
  • gecomprimeerde digitale opslag van 6 seconden video met televisiekwaliteit.
  • ongeveer 10 of minder foto’s, afhankelijk van de resolutie, van het aantal pixels enz. Als u uw foto’s op uw computerscherm zonder kwaliteitsverlies kunt vergroten tot meer dan een A4-formaat, mag u ervan uitgaan dat zo’n foto meer dan een halve megabyte aan capaciteit inneemt.
  • 3 gewone webpagina’s bezoeken.
  • 20 mobiele webpagina’s bezoeken. 

Of nog:

  • 1 uur internetradio komt overeen met ± 25 MB bij redelijke geluidskwaliteit.
  • Het downloaden van 3 MP3-bestanden komt overeen met ongeveer 10 MB.
  • 100 minuten videostream is ongeveer 250 MB.

Tot slot wordt eraan herinnerd dat wanneer u zich in een land van de Europese Unie, of in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein bevindt, het verbruik van mobiel internet zal worden aangerekend tegen het binnenlandse tarief.