Ik wil in mijn voertuig een CB-toestel installeren. Wat moet ik doen?

Sedert 1 januari 2010 zijn het gebruik en/of het houden van een CB-toestel vrijgesteld van vergunning, voor zover het CB-toestel voldoet aan de Belgische normen.