Waar moet rekening mee worden gehouden?

Ga op uw factuur na hoelang uw huidige contract loopt (wanneer u kunt veranderen, onder welke voorwaarden?).

 • Controleer welke kosten worden aangerekend in geval van verbreking van het contract en vraag een schriftelijke bevestiging van informatie die u mondeling krijgt.
 • Een operator mag u geen kosten aanrekenen voor de verbreking van een contract
  • indien u een contract van onbepaalde duur hebt (vermeld op uw factuur);
  • indien u reeds ten minste zes maanden een contract van bepaalde duur hebt.

De datum vanaf wanneer u geen vergoeding meer moet betalen als u uw contract van bepaalde duur verbreekt, is vermeld op uw factuur

U hebt het recht om het moment te kiezen waarop het contract eindigt (zelfs onmiddellijk). Indien u niet aangeeft wanneer uw contract eindigt, kan de operator u verplichten om de opzeggingstermijnen vastgelegd in de algemene voorwaarden na te komen.

 • De verbrekingskosten mogen niet groter zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd is tot het einde van de zesde maand na inwerkingtreding van het contract
 • Opgelet: Indien u gratis of tegen een verminderde prijs een toestel werd ter beschikking gesteld door de operator en u een contract van bepaalde duur hebt ondertekend, kan uw operator vergoedingen eisen die overeenstemmen met de restwaarde van het toestel, zelfs wanneer u het contract pas opzegt na zes maanden. De restwaarde van het toestel moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. In die tabel moet de restwaarde van het toestel per maand van de duur van het contract van bepaalde duur worden weergegeven. Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel.

Voorbeeld:

U hebt een contract van 12 maanden genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.
De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:  

Maand

Restwaarde

0

€ 120

1

€ 110

2

€ 100

3

€ 90

4

€ 80

5

€ 70

6

€ 60

7

€ 50

8

€ 40

9

€ 30

10

€ 20

11

€ 10

12

€ 0

U beslist het contract te verbreken na 8 maanden.
De operator kan van u een vergoeding eisen van € 40.

 • Controleer de technische voorwaarden van het nieuwe abonnement (al dan niet gratis modem, gehuurd of gekocht, andere technische installatie met al dan niet verplaatsing van een technicus, gratis?).
 • Ga na of de kwaliteit van het nieuwe abonnement overeenstemt met uw behoeften: verbindingssnelheid, bandbreedte, datavolume dat u kunt downloaden (al dan niet beperkt).
 • Ga na of de maximumsnelheid die de operator heeft aangekondigd van toepassing is op uw adres (op sommige adressen kan de maximumsnelheid nooit bereikt worden door de afstand tot de netwerkschakelaar van de operator).
 • Ga na of de beloofde dienstkwaliteit aan uw behoeften beantwoordt (reparatietermijnen in geval van panne, bescherming tegen indringing, virus, hulpdienst, enz.).
 • Ga na of de prijs, de dienst en de kwaliteit overeenstemmen met uw behoeften. Raadpleeg de website www.bestetarief.be.
 • Waarschuw uw correspondenten wanneer u verandert van elektronisch adres.
  NB: Indien uw adres de domeinnaam van de operator die u verlaat bevat, kunt u aan uw oude dienstenaanbieder vragen om uw oude adres nog 18 maanden te behouden. De internetproviders hebben een akkoord gesloten in die zin. Als de “Easy Switch”-procedure van toepassing is voor uw verandering van operator zal uw nieuwe operator de aanvraag indienen om het mailadres gedurende 18 maanden te behouden
 • Een aantal inlichtingen vindt u terug in de algemene voorwaarden van de nieuwe operator die tot uw beschikking worden gesteld alvorens u het contract ondertekent en die overigens kunnen worden geraadpleegd op zijn website of beschikbaar zijn via de klantendienst.

NB: Als u verandert van vaste operator (internet, televisie of gebundeld aanbod met ten minste een van deze diensten) is de Easy Switch-procedure automatisch van toepassing : u geeft uw nieuwe operator volmacht om in uw plaats alle stappen te ondernemen.

Als u slechts bepaalde diensten van een gebundeld aanbod overdraagt of als u verhuist, moet u contact opnemen met de nieuwe provider, het contract met hem ondertekenen en vervolgens het contract met de operator bij wie u weggaat, beëindigen.