Wat zijn de kosten voor het gebruik van een privaat radiocommunicatienetwerk binnen de grenzen van mijn onderneming/industrieterrein?

  • Voor het dossierrecht zal een vast bedrag verschuldigd zijn van 151,79 euro in 2017.

 Elk jaar worden deze bedragen op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.