Zijn de kosten voor het tijdelijke gebruik van een netwerk dezelfde als voor een permanent netwerk?

Het dossierrecht is identiek. Het recht wordt berekend naar rato van de dagen van gebruik met een minimum van 30 dagen.