Krijg ik een deel van het betaalde recht terugbetaald wanneer ik mijn netwerk buiten werking stel?

Ja, de begonnen maand blijft verschuldigd, maar er wordt een creditnota opgesteld vanaf de maand die volgt op die van de melding van de buitengebruikstelling.