Mijn deelname aan een evenement waarvoor ik een recht heb betaald, kan misschien niet doorgaan. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Als u het BIPT voor de datum van het evenement verwittigt, moeten alleen nog de dossierkosten worden betaald.

Voor het bedrag van het recht wordt een creditnota opgesteld.