Mijn stickers zijn verloren/beschadigd. Kan ik duplicaten krijgen?

De vergunning is uniek dankzij het identificatienummer ervan.

Omdat het BIPT geen duplicaten verstrekt, kunnen u in geval van verlies of beschadiging nieuwe stickers worden toegestuurd.

De aanvraag kan via de post of per e-mail worden gedaan op het adres: licencesradio@bipt.be.

De vervanging van de stickers brengt kosten met zich die overeenkomen met 50% van het dossierrecht.