Kunt u uw nummer behouden?

Ja indien u binnen dezelfde telefoonzone blijft.

U moet alles regelen met uw nieuwe operator en een “machtigingsbrief” ondertekenen waaruit uw wens zal blijken om het nummer te behouden en die uw nieuwe operator in staat zal stellen om de nodige stappen te ondernemen bij uw vorige operator (verzoek om nummeroverdracht en opzegging van het contract). U kunt ervoor kiezen om het nummer onmiddellijk over te dragen of dit te doen op een datum die met de nieuwe operator afgesproken wordt. Let erop dat u in orde moet zijn met de operator die u verlaat; anders loopt u het gevaar dat u hem een schadevergoeding moet betalen.

(Een operator mag enkel de stappen ondernemen om uw nummer over te dragen wanneer hij over een door u ondertekend document beschikt; een telefonische overeenkomst volstaat dus niet).

Deze dienst is gratis voor u. Enkel in het geval van een zakelijk contract kan de operator naar wie u uw nummer overdraagt u voor het doorvoeren van de nummeroverdraagbaarheid een bijdrage van maximum € 10 per nummer vragen.

Denk erom te vragen hoe u zult worden gewaarschuwd dat u voortaan klant bent bij de nieuwe operator.

Als de verrichting ten opzichte van de vastgelegde datum met meer dan een werkdag uitloopt, hebt u recht op een schadeloosstelling van 3 (of in sommige gevallen 5) euro per dag vertraging. De schadeloosstelling verloopt niet automatisch: binnen zes maanden na de overdracht moet u zich tot uw nieuwe operator wenden om die te verkrijgen. Voor meer informatie over de compensaties kunt u terecht op de site www.bipt.be/np