Verwante inhoud

Op wie kan ik een beroep doen om mijn aangetekende zendingen te distribueren?

bpost is als aanbieder van de universele dienst verplicht de dienst van aangetekende zendingen aan te bieden op het gehele grondgebied. Andere operatoren mogen eveneens brievenpostdiensten aanbieden maar moeten hiervoor een vergunning aanvragen aan het BIPT. De ondernemingen die momenteel vergunninghouder zijn, worden opgenomen in een lijst die minstens één keer per jaar wordt bijgewerkt en wordt gepubliceerd op de website van het BIPT.

Om te weten wat de precieze reikwijdte van hun aanbod is (diensten, geografische dekking, verdeelfrequentie, …), gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen.