Verwante inhoud

Ik wens geen geadresseerde publiciteit meer te ontvangen – hoe ga ik te werk?

Wie geen geadresseerde reclame meer wenst te ontvangen kan zich inschrijven op de Robinsonlijst. Dit kan via de website (www.robinson.be) of per brief gericht aan:

Robinson-lijst
Belgian Direct Marketing Association
Noordkustlaan 1
1702 Groot-Bijgaarden

Het is evenwel niet uitgesloten dat u ondanks uw inschrijving op de Robinsonlijst nog steeds bepaalde reclameboodschappen op naam blijft ontvangen: enkel ondernemingen die lid zijn van Belgian Direct Marketing Association (BDMA) zijn ertoe gehouden de gedragscode en de Robinsonlijst in acht te nemen. Daarnaast kunnen ondernemingen waarbij u klant bent u blijven reclameboodschappen toesturen – ongeacht uw inschrijving op de Robinsonlijst. Om ook van deze ondernemingen geen reclame meer te ontvangen kan u aan hen hiertoe een uitdrukkelijk verzoek richten.