Welke zendingen hoef ik niet te frankeren?

Volgende zendingen genieten portvrijdom:

  • brievenpost geadresseerd aan de Koning, de Koninklijke Familie en de Diensten van het Hof; de postzendingen verstuurd naar bpost al dan niet in verband met de financiële postdiensten;

  • brievenpost die portvrij mag verzonden worden krachtens internationale overeenkomsten;

  • blindenschrift.