Wat als een zending onvoldoende gefrankeerd is ?

Als de afzender bekend is en in België woont, kan aan de afzender gevraagd worden om bij te frankeren en om bijkomende door de aanbieder van postdiensten bepaalde kosten te betalen.

Bij een onbekende afzender en een Belgisch uitreikingsadres, kan de aanbieder van postdiensten een bericht laten bij de bestemmeling met het verzoek het ontbrekende port en de bijkomende kosten te betalen.

Bij weigering of ingeval de zending niet wordt opgeëist, wordt de zending als onbestelbaar behandeld.