Verwante inhoud

Wat is de verjaringstermijn voor vorderingen en klachten tegen een postale operator?

Elke klacht en rechtsvordering tegen een postoperator verjaart na één jaar te rekenen van de dag waarop de zending waarover de klacht of de rechtsvordering wordt ingediend, door de postoperator is ontvangen.