Verwante inhoud

Welke operatoren verstrekken het sociale tarief?

De sociale tarieven worden aangeboden door de volgende operatoren:

 Naam van de operator

 

Aanspreekpunten
voor de aanvragen 

 Proximus  Tel.: 0800 33800 (Fr)
         0800 22800 (Nl)
         0800 44800 (De)
 BASE  Tel.: 0486 191999
         1999 via gsm        
         Base.support@basecompany.be
         BASE Shop

 Orange  Tel.: 02 7459500
         5000 via gsm
         Fax: 0800 97606
         Schriftelijk: Back Office
                          Bourgetlaan 3
                          1140 Brussel
 Scarlet  Tel.: 02 2752727 
 Telenet  Tel.: 0800 66051
 VOO  Tel.: 078 505050

Sinds 4 augustus 2012 zijn enkel de operatoren (die vaste telefonie of vast internet aanbieden) met een omzet van meer dan 50 miljoen euro, verplicht om het sociaal tarief aan te bieden op al hun tariefplannen. De operatoren met een omzet kleiner dan dat bedrag mogen na een aangifte aan het BIPT ook het sociaal tarief aanbieden - als ze dat wensen.