Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Marktenhof van 12 juni 2019 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 7/12/2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

Arrest van het Marktenhof van 12 juni 2019 waarbij de vordering tot schorsing en tot nietigverklaring van 3STARSNET van 21 januari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie, wordt verworpen.

Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 12 juni 2019 tot verwerping van het tweede verzoek om voorlopige maatregelen van Viasat jegens de Belgische Staat en het BIPT wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 24 april 2019 dat een administratieve boete oplegt aan Lycamobile wegens niet-naleving van de wetgeving met betrekking tot de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten

Verzoekschrift van Proximus van 8 maart 2019 tot nietigverklaring van de brief van het BIPT van 15 januari 2019 betreffende het recht dat Proximus voor het jaar 2019 verschuldigd is voor het gebruik van het radiospectrum in de 2,1 GHz-frequentieband