Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Marktenhof van 6 maart 2019 waarbij de vordering tot nietigverklaring van 3STARSNET van 21 januari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie, ontvankelijk wordt verklaard

Vordering tot schorsing en nietigverklaring vanwege 3STARSNET van 15 februari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

Tussenarrest van het Marktenhof van 30 januari 2019 waarbij het verzoek van Telenet, Nethys en Brutélé om de uitvoering van de beslissing van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep te schorsen wordt verworpen

Vordering tot schorsing en nietigverklaring van 3STARSNET van 21 januari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie

Tussenarrest van het Marktenhof van 23 januari 2019 betreffende de vordering van Viasat tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 7 augustus 2018 betreffende de gebruiksrechten van Inmarsat Ventures Ltd voor complementaire grondcomponenten