Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.