Eindarrest van 19 juni 2013 betreffende het beroep tegen de Beslissing van de Raad van het BIPT dd 13 november 2008 "Ingebrekestelling wegens het nalaten het meedelen van de vereiste financiële informatie teneinde de ombudsbijdrage te berekenen conform art 45ter van de wet 21 maart 1991

Type
Geschillen

Publicatiedatum
19-06-2013

Datum
19-06-2013

Document downloaden (PDF 0.81 MB)