Arrest van het Brusselse hof van beroep van 9 december 2015 dat akte neemt van het feit dat Telenet-Tecteo Bidco afstand doet van zijn vorderingen tot nietigverklaring tegen:

Type
Geschillen

Publicatiedatum
07-01-2016

Datum
09-12-2015

  • het besluit van de Raad van het BIPT van 5 april 2013 betreffende de weigering om aan Telenet-Tecteo Bidco een uitstel van het commerciële aanbod van de 3G-dienst voor 15 januari 2013 te verlenen, alsook voor het niveau van dekking van de Belgische bevolking;
  • het besluit van de Raad van het BIPT van 28 juni 2013 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Telenet Tecteo Bidco wegens de niet-naleving van artikel 4, § 1, van het KB van 18 januari 2001

Document downloaden (PDF 0.16 MB)