Verzoekschrift tot nietigverklaring en schorsing vanwege Proximus bij het hof van beroep van Brussel tegen het besluit van het BIPT tot goedkeuring en publicatie van bestek nr. 2016/APA/OTF "One Time Fees" en "Isla Repair"

Type
Geschillen

Publicatiedatum
07-11-2016

Datum
28-10-2016

Document downloaden