Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 15 november 2018 tot verwerping van het verzoek om voorlopige maatregelen van Viasat jegens de Belgische Staat en het BIPT wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren

Type
Geschillen

Publicatiedatum
28-11-2018

Datum
28-11-2018

Document downloaden