Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 12 juni 2019 tot verwerping van het tweede verzoek om voorlopige maatregelen van Viasat jegens de Belgische Staat en het BIPT wat betreft de tenuitvoerbrenging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren

Type
Geschillen

Publicatiedatum
25-06-2019

Datum
25-06-2019

Document downloaden