2018: het BIPT viert zijn 25 jaar van activiteit

logo 25 years

Bijna 25 jaar lang reguleert het BIPT de elektronische-communicatiemarkt en de postmarkt in België.

Het BIPT werd dan wel in 1991 bij wet opgericht in afwachting van de vrijmaking van de post- en telecommunicatiemarkten, maar het is pas in 1993 werkelijk actief geworden.

Sedertdien vervult het BIPT, een federale overheid, reglementaire en operationele opdrachten.

Naast de regulering van de voormelde markten beheert het BIPT, dat veelvuldige bevoegdheden heeft, ook het elektromagnetisch spectrum van radiofrequenties, is het de mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en voert het diverse opdrachten van openbaar nut uit.

De regulering van deze sectoren door een onafhankelijke instantie zoals het BIPT speelt een cruciale rol voor een goed werkende economie.

De personeelsleden van het BIPT vervullen met trots hun verantwoordelijkheden jegens hun klanten: overheden, maatschappijen, verenigingen, particulieren, ... 

Het BIPT dankt alle belanghebbende partijen voor de jaren van goede verstandhouding en samenwerking en belooft hen dat het zich, in alle transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid, zal blijven inzetten om de gereguleerde markten te laten floreren ten behoeve van iedereen.