Raadpleging met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
06-12-2019

Reageren tot
17-02-2020

Sluitingsdatum
18-02-2020

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN:

Antwoordtermijn: tot 17 februari 2020

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: “Consult-2019-E2”

Aanspreekpunt: Dominique Paquot, Eerste adviseur (02/226 87 79)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 7.59 MB)