Vergelijkende studie Prijsniveau Telecomproducten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk [Tarieven van augustus 2019]

Type
Statistieken

Publicatiedatum
23-12-2019

Datum
23-12-2019

Het BIPT heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau van telecomproducten in een set van vijf landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). 

Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen. De analyse is uitgevoerd op basis van tariefplaninformatie die verzameld is door het BIPT in augustus 2019.

Document downloaden (PDF 1.24 MB)