Het BIPT publiceert een vergelijking van de goedkoopste telecomtarieven op de residentiële markt in België

Het BIPT maakte voor de derde maal een prijsvergelijking voor telecomproducten in België op de residentiële markt. De prijsvergelijking werd gemaakt op 9 februari 2015 en geeft een beeld van de prijsverschillen tussen de goedkoopste tariefplannen van de telecomoperatoren op de volgende marktsegmenten...

>Meer lezen ...

Brussel, 30 april 2015 - De Belgische en Luxemburgse telecomregulatoren BIPT en ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation) sloten een akkoord dat het mogelijk maakt om een Belgisch mobiel nummer te koppelen aan een Luxemburgse netwerk, terwijl die in principe nationaal gesegmenteerd zijn....

>Meer lezen ...

Brussel, 25 maart 2015 – Veranderen van vaste telecomoperator is niet zo eenvoudig als veranderen van mobiele operator. Om het veranderen van operator in de toekomst vlotter te laten verlopen identificeerde het BIPT de obstakels die consumenten kunnen ondervinden en formuleert het een reeks voorstellen...

>Meer lezen ...

Brussel, 11  februari 2015 – Het Hof van Justitie stelt in een antwoord op de prejudiciële vragen van het hof van beroep te Brussel dat de door bpost aan zijn voornaamste directe klanten toegekende commerciële kortingen niet-discriminerend zijn tegenover postverwerkingsbedrijven....

>Meer lezen ...

Brussel, 22 januari 2015 – Het BIPT maakt de derde editie van zijn vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en onze buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Uit de studie blijkt dat België gemiddeld scoort. Hieronder een...

>Meer lezen ...

Brussel, 16 januari 2015 - Het BIPT (de regulator van de sector voor elektronische communicatie in België) heeft een besluit aangenomen waarin bepaalde tarieven worden vastgelegd die Belgacom mag factureren aan de operatoren die internet- en televisiediensten wensen te verstrekken via het netwerk...

>Meer lezen ...

Brussel, 23 december 2014 – De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische communicatiesector) heeft op 18 december 2014 een vernieuwingsbesluit aangenomen betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten met als doel aan de alternatieve operatoren toegang te bieden tot het vaste...

>Meer lezen ...

Brussel, 15 december 2014 – Het BIPT maakt in het observatorium economische kerncijfers bekend die betrekking hebben op de postsector in het jaar 2013. Opvallende trend uit dit observatorium is dat ondanks dalende volumes en inkomsten in 2013 de investeringen in de postsector zijn toegenomen....

>Meer lezen ...

Brussel, 3 oktober 2014 - Einde 2013 startte het BIPT een controlecampagne bij een aantal telecomoperatoren over de naleving van belangrijke consumentenbeschermende regels in de algemene verkoopsvoorwaarden en andere contractdocumenten. De controle was gericht op wat de operatoren daarin bepalen i.v.m....

>Meer lezen ...