Brussel, 11  februari 2015 – Het Hof van Justitie stelt in een antwoord op de prejudiciële vragen van het hof van beroep te Brussel dat de door bpost aan zijn voornaamste directe klanten toegekende commerciële kortingen niet-discriminerend zijn tegenover postverwerkingsbedrijven....

>Meer lezen ...

Brussel, 22 januari 2015 – Het BIPT maakt de derde editie van zijn vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en onze buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Uit de studie blijkt dat België gemiddeld scoort. Hieronder een...

>Meer lezen ...

Brussel, 16 januari 2015 - Het BIPT (de regulator van de sector voor elektronische communicatie in België) heeft een besluit aangenomen waarin bepaalde tarieven worden vastgelegd die Belgacom mag factureren aan de operatoren die internet- en televisiediensten wensen te verstrekken via het netwerk...

>Meer lezen ...

Brussel, 23 december 2014 – De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische communicatiesector) heeft op 18 december 2014 een vernieuwingsbesluit aangenomen betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten met als doel aan de alternatieve operatoren toegang te bieden tot het vaste...

>Meer lezen ...

Brussel, 15 december 2014 – Het BIPT maakt in het observatorium economische kerncijfers bekend die betrekking hebben op de postsector in het jaar 2013. Opvallende trend uit dit observatorium is dat ondanks dalende volumes en inkomsten in 2013 de investeringen in de postsector zijn toegenomen....

>Meer lezen ...

Brussel, 3 oktober 2014 - Einde 2013 startte het BIPT een controlecampagne bij een aantal telecomoperatoren over de naleving van belangrijke consumentenbeschermende regels in de algemene verkoopsvoorwaarden en andere contractdocumenten. De controle was gericht op wat de operatoren daarin bepalen i.v.m....

>Meer lezen ...

Brussel, 30 september 2014 - Het BIPT publiceert de resultaten van de jaarlijkse enquête door de UCL (Université catholique de Louvain) over hoe de gebruikers de Belgische elektronische-communicatiemarkt zien. Daaruit blijkt met name dat slechts één op twee gebruikers het...

>Meer lezen ...

Brussel, 26 september 2014 - De Belgische telecomwaakhond BIPT zal de nationale vaste telefoniediensten voor zowel particulieren als ondernemingen niet langer reguleren. Na een analyse heeft het BIPT immers beslist om de aan Belgacom opgelegde retail prijscontrole- en transparantieverplichtingen op...

>Meer lezen ...

Brussel,  17 juli 2014  –  Het BIPT publiceert voor het eerst een studie ter vergelijking van de prijzen van telecomproducten op de zakelijke markt in België met de prijzen in onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). Globaal gezien zijn...

>Meer lezen ...

Brussel, 30 juni 2014 – Vandaag publiceerde het BIPT de jaarlijkse statistieken die betrekking hebben op de telecomsector. Uit de algemene marktcontext blijkt een sterke toename van de investeringen. De volumes voor mobiele telefonie en sms zijn licht gestegen en vooral mobiel breedband is sterk...

>Meer lezen ...