Brussel, 12 juni 2014 – Het BIPT heeft 3 kandidaturen ontvangen voor de concessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften. Kandidaturen konden worden ingediend tot 11 juni 2014. De Belgische Staat zal nu de kandidaturen evalueren en de geselecteerde kandidaten uitnodigen...

>Meer lezen ...

Brussel, 11 juni 2014 – De penetratiegraad  van mobiel breedband is gestegen van 16% (2011) naar 45,7%. Dat wil zeggen dat meer dan 45% van alle mobiele gebruikers ook mobiele data gebruikt op zijn smartphone of tablet.  Een inhaalbeweging die weliswaar niet belet dat België nog...

>Meer lezen ...

Brussel, 26 mei 2014 – Het BIPT legt een boete van 403.000 EUR op aan Belgacom wegens onvoldoende transparantie ten aanzien van alternatieve operatoren met betrekking tot breedbandtoegang. Met name technische specificaties uit een van de referentieaanbiedingen van Belgacom voor bedrijfsklanten...

>Meer lezen ...

Het BIPT publiceert vandaag een aankondiging van concessie en een oproep tot het indienen van de kandidaturen voor de distributie van kranten en tijdschriften. Deze aankondiging is beschikbaar op de website www.persconcessie.be en https://enot.publicprocurement.be. Kandidaturen kunnen worden ingediend...

>Meer lezen ...

Op vraag van vice-eerste minister Johan Vande Lanotte maakte het BIPT voor de tweede maal een prijsvergelijking voor telecomproducten in België. De prijsvergelijking werd gemaakt op datum van 3 februari 2014 en geeft een beeld van de prijsverschillen tussen de goedkoopste tariefplannen van de...

>Meer lezen ...

Brussel, 12 februari 2014 – Het BIPT publiceert de resultaten van de enquête over het gedrag en de prioriteiten van de particuliere en zakelijke gebruikers met betrekking tot de universele postdienst in België. Bovendien maakt deze enquête een eerste balans op van hoe de gebruikers...

>Meer lezen ...

Brussel, 5 februari 2014 – Het BIPT maakt voor de tweede maal een vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en in onze buurlanden, op verzoek van vice-eersteminister Johan Vande Lanotte. Vandaag werd de studie voorgesteld in het Parlement.

>Meer lezen ...

Brussel, 12 december 2013 - De CRC (de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector, waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT verenigd zijn) heeft de beslissingen aangenomen die de tarieven vastleggen...

>Meer lezen ...

Brussel, 4 december 2013 – Na een internationale vergelijking en een bevraging van de marktactoren, stelt het BIPT voor om de aanbieder van de universele dienst te verplichten om voor elke geleverde aansluiting een downloadsnelheid te garanderen die ten minste gelijk is aan 1 Mbps. Het BIPT beoogt...

>Meer lezen ...

Brussel, 3 december 2013 - Het BIPT heeft op zijn website een openbare raadpleging gezet waarin de spelers op de postmarkt worden uitgenodigd hun opmerkingen mee te delen over de voorwaarden waaronder een concessie van openbare dienst zou kunnen worden gegund om de bestelling van de erkende dagbladen...

>Meer lezen ...