Mededeling van de Raad van het BIPT van 19 december 2017 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2016

Type
Mededeling

Publicatiedatum
19-12-2017

Datum
19-12-2017

De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen, operatoren, diverse tussenpersonen, enz.). Deze indicatoren bieden een inzicht in de markt vanuit de aanbodzijde, in de ontwikkeling van de activiteit van de universeledienstverlener en van zijn concurrenten, alsook in de resultaten van de postactiviteit in België in termen van dienstkwaliteit en innovatie voor de gebruikers van deze diensten

Document downloaden (PDF 1.14 MB)