Besluit van de Raad van het BIPT van 29 oktober 2019 betreffende de oplijsting en indeling van producten en diensten verstrekt door de universeldienstaanbieder voor het jaar 2017

Type
Besluiten

Publicatiedatum
05-11-2019

Datum
05-11-2019

Dit besluit beoogt de toepassing van artikel 13 van het Koninklijk besluit betreffende de analytische boekhouding van de aanbieder van de universele postdienst van 25 april 2014.

Hiervoor dient de universeledienstaanbieder jaarlijks een lijst van zijn producten en diensten alsook hun indeling volgens hun aard, in universele, openbare of commerciële producten of diensten te verstrekken aan het BIPT.

Deze indeling is vervolgens onderworpen aan de goedkeuring van het BIPT.

Het BIPT deelt deze goedkeuring hierna mee aan de auditeur (in casu het College van Commissarissen).

Document downloaden (PDF 0.4 MB)