Mededeling van de raad van het BIPT van 8 januari 2019 met betrekking tot de audit naar de interne en externe meetsystemen van bpost voor de controle van de verzendingstermijnen

Type
Mededeling

Publicatiedatum
15-01-2019

Datum
15-01-2019

Conform de postale regelgeving controleert het BIPT de interne en externe meetinstrumenten die gebruikt worden om de verzendingstermijnen van de diensten uit het kleingebruikerspakket te meten.

De audit concludeert dat voor enkele punten de processen van bpost niet volledig conform zijn met de vereisten gedefinieerd in de Europese standaarden.

Voor elk van de bevindingen werd door het BIPT aan bpost gevraagd om op korte termijn een actieplan op te stellen om corrigerende maatregelen te nemen.

Het BIPT zal het actieplan van bpost betreffende de auditbevindingen opvolgen en zo nodig een opvolgingsaudit uitschrijven om te waken over een correcte implementatie van het actieplan.

Document downloaden (PDF 0.52 MB)