Mededeling van 21 september 2015 betreffende de problematiek van de identificatie van de aanbieder van postdiensten die de zending heeft behandeld

Type
Mededeling

Publicatiedatum
22-09-2015

Datum
22-09-2015

Deze mededeling legt het principe vast volgens welk "het herkenningsteken aan de hand waarvan de aanbieder van de postdiensten die de zending heeft behandeld, kan worden geïdentificeerd" in toepassing van artikel 148bis, § 2, 4e streepje, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, dat teken is van de dienstenaanbieder die de zending aanvankelijk ten laste heeft genomen.

Document downloaden (PDF 0.64 MB)