Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
27-05-2014

Datum
19-04-2014

Document downloaden (PDF 0.39 MB)