De regulatoren van de elektronische-communicatienetwerken keuren de herziene tarieven voor toegang tot de kabel goed

Publicatiedatum
09-12-2015

Brussel, 9 december 2015. De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische- Communicatiesector) heeft de tarieven herzien die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel. De beslissingen van de CRC zullen worden genotificeerd aan de Europese Commissie, die een maand tijd heeft om ze te onderzoeken op de regelmatigheid ervan ten opzichte van het Europees recht. Na deze raadpleging zal de CRC de herziene tarieven definitief vastleggen.

Bestand downloaden (PDF 0.55 MB )