Lopende raadplegingen

Besluit betreffende de organisatie van diverse procedures voor gunning van gebruiksrechten voor frequenties> Alle publicaties