Mededeling van de Raad van het BIPT van 15 september 2017 betreffende de minimale technische specificaties voor indoorantennesystemen

Type
Mededeling

Publicatiedatum
18-09-2017

Datum
18-09-2017

Nieuwe gebouwen worden in de toekomst mogelijkerwijze uitgerust met een multi-operator en multi-technologisch DAS-systeem. Een werkgroep met stakeholders legde de minimale technische specificaties vast die aanbevolen worden voor DAS-systemen. In deze mededeling publiceert het BIPT deze richtlijnen Deze DAS-systemen zouden immers volgens de regels van de kunst uitgevoerd moeten worden. De bijgevoegde richtlijnen zijn slechts aanbevelingen.

Document downloaden (PDF 3.36 MB)