Apparatuur

Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur mogen slechts op de Belgische (en Europese) markt worden gebracht (= verkocht worden) indien ze voldoen aan al de wettelijke voorwaarden.

De specifieke wettelijke voorwaarden voor deze apparatuur zijn vastgelegd in een Europese richtlijn, namelijk Richtlijn 1999/5/EG – de R&TTE-richtlijn.

Nadere toelichtingen betreffende deze richtlijn en de gevolgen ervan zijn in de deelrubrieken van dit hoofdstuk te raadplegen.

C01-10_1.1

C02-01_1.1

C01-09_1.1

C01-08_1.1

C01-07_1.1