Algemene informatie

Wie in Europa producten op de markt brengt, moet zich in de meeste gevallen houden aan een aantal Europese richtlijnen. De reglementering zorgt er eerst en vooral voor dat alleen veilige producten op de markt gebracht worden.

De FOD Economie houdt in België toezicht op de naleving van tal van dergelijke Europese richtlijnen. Zo zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrische toestellen (laagspanningsrichtlijn, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit), de richtlijn ontploffingsgevaar (ATEX), de speelgoedrichtlijn, richtlijnen betreffende medische hulpmiddelen,  persoonlijke beschermingsmiddelen, liften, machines, ….

Het BIPT is dan weer bevoegd voor de controle op radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Deze apparatuur valt onder Richtlijn 1999/5/EG meestal R&TTE-richtlijn genoemd.

Radioapparatuur maakt gebruik van radiofrequenties (spectrum). Voorbeelden zijn: mobilofoons (gsm, smartphones, tabletten, …), GPS, satellietterminals, PMR-toestellen, CB-toestellen, marifonen, omroepzenders, draadloze telefoons, straalverbindingen, short range devices (bluetooth toepassingen, afstandsbesturing, garagepoortopeners, kraanbesturing, draadloos alarm), draadloze microfoons WLAN’s of datatransmissie (camera’s), radiobestuurd speelgoed (wagentjes, helikopters), …; kortom alle apparatuur die een zender en/of een ontvanger bevat.

Telecommunicatie-eindapparatuur is apparatuur die bestemd is om aangesloten te worden op een interface van een openbaar telecommunicatienetwerk. Openbare telecommunicatienetwerken zijn zowel de publieke gsm-netwerken als de gewone publieke analoge of digitale telefoon- en datanetwerken. Voorbeelden zijn: gewone telefoontoestellen, antwoordapparaten, modems, private telefooncentrales, gsm-toestellen (tevens radioapparaat), ….

Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur mag slechts op de Belgische (en Europese) markt worden gebracht (= ingevoerd en verkocht worden) indien ze voldoet aan al de wettelijke voorwaarden.

De meeste producten die op de markt gebracht worden moeten voorzien zijn van een CE-markering die minstens bestaat uit de afbeelding hieronder:

Logo CE 

Door het aanbrengen van dit merkteken verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan alle Europese richtlijnen die het aanbrengen van de CE-markering vereisen en die van toepassing zijn op dat welbepaalde product. Algemene informatie betreffende de CE-markering opgesteld door de Europese Commissie kunt u HIER raadplegen.

Indien er voor de radioapparatuur beperkingen zijn op het gebruik (noodzaak aan vergunning of indien het gebruik in bepaalde landen of streken van Europa niet is toegestaan) dan bevat de CE-markering tevens het onderstaande waarschuwingsteken:

Logo !

De gebruiker dient zich te houden aan deze beperkingen. Informatie betreffende de beperkingen moet voorkomen op de verpakking en in de handleiding. Uiteraard moeten de toestellen voldoen aan al de wettelijke (administratieve en technische) eisen.

De Europese Commissie heeft een website opgezet met informatie en toelichting bij de R&TTE richtlijn. Deze bestaat in het DuitsEngels en Frans.

Speciale aandacht wordt gevestigd op de lijst “Class 1 equipment” in de rubriek “Equipment Classes”. Voor de toestellen die in deze lijst voorkomen en die de bijhorende technische karakteristieken naleven, bestaan er geen beperkingen op het gebruik in de ganse EU (gebruik toegelaten in de ganse EU zonder vergunning). Deze toestellen moeten dan ook geen waarschuwingsteken dragen in de CE-markering.

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld naarmate er meer spectrumharmonisatie gerealiseerd wordt.