Advies van de Raad van het BIPT van 27 mei 2015 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Type
Advies

Publicatiedatum
15-06-2016

Datum
15-06-2016

Het BIPT is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het voorliggende ontwerp ter omzetting van richtlijn 2014/53/EU. Het BIPT ondersteunt dit ontwerp. Dit ontwerp resulteerde in het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur.

Document downloaden (PDF 0.09 MB)